turev, turist rehberleri vakfı, genel kurul

Vakfımızın Olağan Mali Kurul Toplantısı 22 MART 2019 Cuma günü,  İnönü Mahallesi, Cumhuriyet Cd. No. 111/A, PK.34373, Tel. 0212 240 7446 Elmadağ Şişli İstanbul adresinde bulunan “POLO” Kafeterya ve Pastanesinin üst katında saat 15.30 ‘da üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılımı ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak amacıyla gerçekleştirilecektir. Vakıf Senedinin 8 -2, maddesi dördüncü fıkrası gereğince, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantı 29 MART 2019 Cuma günü aynı yer ve saatte üye tam sayısının üçte birinin katılımı ile yapılacaktır.

Etkinlik Tarihi
-
Adres:
İnönü Mahallesi, Cumhuriyet Cd. No. 111/A, PK.34373
Etkinlik Duyurusu